Címlap

Sportszolgáltatások

Az Egyetem célja, hogy a város integráns részeként, az egyetemi polgárok és a lakosság közötti kapcsolatok, érintkezési felületek bővítésével, olyan kulturális és sport környezetet hozzon létre, amely vonzerőt gyakorol mind a gazdasági szereplők, mind az egyének számára, azaz erősíti a régió népességmegtartó erejét, és a gazdasági szereplőkre, befektetőkre gyakorolt pozitív hatását. A program-alapú együttműködések mellett az Egyetem és a város a sport, az egészséges életmód területén is keresi az együttműködést, infrastruktúrák, szolgáltatások közös fejlesztését, működtetését is beleértve. Az alábbi programok megvalósulásával az Egyetem szélesíti a régió sportban elfoglalt előkelő pozícióit, növekszik a szabadidősportban részt vevő hallgatói létszám, a hallgatók sportra fordított ideje, előtérbe kerül az egészséges életmód, és az egyetemi sportélet keresletoldalúvá válik.

  • Sporthoz kapcsolódó életmód és egészségügyi szolgáltatások, ellátások fejlesztése a hallgatók számára
  • Sporthoz kapcsolódó orvosképzési területek erősítése
  • Testnevelés és szabadidősport szolgáltatások és feltételrendszerük integrált működtetése és koordinációja
  • Testnevelő képzés elindítása
  • Egyetemi versenysport és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése
  • Szabadidősport fejlesztése, ösztönzése
  • Szövetségekkel való kapcsolat erősítése, bővítése
  • Sportösztöndíjak működtetése
  • A sportrendszer menedzsmentjének támogatása
  • Élsportot és tömegsportot támogató orvosi és természettudományos kutatások

Frissítés dátuma: 2017.08.31.