Címlap

Kiválóságaink

 • Akadémikusok

  • A Magyar Tudományos Akadémia fő feladata a tudomány művelése, eredményeinek terjesztése, valamint a kutatások támogatása és a magyar tudomány képviselete. A Debreceni Egyetem több oktatója, kutatója is tagja az Magyar Tudományos Akadémiának, akik ezzel a megtiszteltetéssel tagjai lehetnem a magyar tudományos élet kiemelkedő elismertségű kutatói közösségének.
 • Professzorok
  • Az egyetem "szellemi potenciáljának" egyik jellemzője az egyetem professzori kara. A professzorok olyan hazai és nemzetközi elismertségű szaktekintélyek, akik tudományos fokozattal rendelkeznek, hosszú ideje publikálnak, iskolateremtő tevékenységet folytatnak.
 • Kitüntetéses doktorok
  • A felsőoktatási intézmény rektora – a köztársasági elnök előzetes hozzájárulásával – „Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae” kitüntetéssel avatja doktorrá azt, akinek a középiskolában és a felsőoktatási intézményben, valamint a doktori képzésben folytatott tanulmányai során a teljesítményét mindig a legmagasabbra értékelték, feltéve továbbá, hogy a doktori fokozatszerzési eljárás során is kiemelkedő teljesítményt nyújtott.
 • Díszdoktorok
  • Az egyetem az arra érdemes bel- és külföldi személyeket tiszteletbeli doktorrá (doctor honoris causa) avathatja. A kitüntető címet nemzetközi elismertségű tudományos munkássággal és az egyetem érdekében kifejtett tevékenységgel lehet kiérdemelni.

Frissítés dátuma: 2017.09.09.