Címlap

Lippai Balázs Szakkollégium

A Lippai Balázs Roma Szakkollégium a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán működik, alapvető célkitűzése, hogy hozzájáruljon a közéleti feladatok iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet kezdeményező és folytató sikeres értelmiségiek formálódásához, a roma tehetséggondozásban szerepet vállaljon.
A szakkollégium célja olyan roma és magyar fiatalok egyéni, valamint közösségi képzése a felsőoktatásban, akik a sze­mélyre szabott mentorálás és a sokrétű kompetenciafejlesztés eredményeként elérhető szak­mai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel. Továbbá, a szakkollégiumi képzésben szerzett speciális tudás birtokában a tevékenységi környe­zethez tartozó lokális közösségekben a társadalmi integráció és a felzárkózás érdekében aktív szerepet vállalnak. A szakkollégiumnak jelenleg 41 aktív hallgatója van.

Frissítés dátuma: 2018.02.02.