Címlap

Köznevelési intézmények

A Debreceni Egyetem négy köznevelési intézmény – két óvoda és két iskola – fenntartásával vesz részt a köznevelésben. Az egyetem köznevelési intézményeinek fenntartói felügyeletét és irányítását az Oktatási Igazgatóság látja el.

Az intézmények mindegyike nagy múlttal rendelkezik, ahol a gyermekközpontúságra alapozva a minőségi szakmai munka kerül előtérbe. Az intézmények közül három gyakorlóintézmény vezető pedagógusaival segíti az egyetem pedagógusképzését.

A DE Óvodája elsősorban az egészséges életmód értékeire épülő környezettudatos magatartásra, valamint a tehetséggondozásra építve látja el az óvodások nevelését.

A DE Gyakorló Óvodája a gyermekek sokoldalú fejlesztését, a szociális, kulturális hátrányokkal küzdő gyermekek felzárkóztatását szem előtt tartva az óvodapedagógus hallgatók gyakorlati munkára való felkészítésében vesz részt.

DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája nagy hangsúlyt fektet az általános iskolai tanulók magas színvonalú alapképzésére, valamint a felsőfokú tanulmányokra felkészítésre, a tehetséggondozásra, emellett az Intézmény a felsőoktatáshoz kapcsolódva tanárjelölt hallgatók gyakorlati oktatásában vesz részt.

A DE Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma többcélú intézményként a környezettudatosságra neveléssel, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás megszervezésével vesz részt a gimnáziumi, a szakgimnáziumi, a szakközépiskolai, valamint a kollégiumi feladatok ellátásában, valamint a tanár szakos hallgatók gyakorlati munkájának segítésében.

A jogszabályokban előírtak szerint a Debreceni Egyetem, mint intézményfenntartó igen sokrétű feladatot lát el, így:

a) meghatározza a köznevelési intézmények költségvetését, az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát,

b) ellenőrzi a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét,

c) dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyilvántartási idejének meghatározásáról,

d) gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmények vezetői felett,

e) jóváhagyja a köznevelési intézmények tantárgyfelosztását, továbbképzési programját,

f) értékeli a köznevelési intézmények pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai–szakmai munka eredményességét,

g) ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint az SZMSZ-t.

Frissítés dátuma: 2017.08.14.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.