Címlap

Ügyintézés

Az Egyetemen a gyors és hatékony ügyintézést biztosítja, hogy az annak alapjául szolgáló belső szabályzatok folyamatosan aktualizálásra kerülnek, és bárki számára könnyen hozzáférhetőek. Az utasítások, körlevelek elérhetőek. A hivatali eljárások során használt nyomtatványok a honlapról letölthetőek. Mind az oktatási és tudományos kutatási szervezeti egységekben, mind a szolgáltató és igazgatási szervezeti egységekben biztosított a személyes ügyvitel, és az intézményben léteznek kifejezetten ezt támogató Szolgáltatások. Emellett számos ügykör esetében adott az elektronikus ügyintézés lehetősége is.

Kancellári utasítások

  • A Debreceni Egyetem kancellárja által kiadott körlevelek, utasítások gyűjteménye

Szabályzatok

  • A Debreceni Egyetem Szenátusa által jóváhagyott, hatályos szabályzatok összefoglaló táblázata, mely tartalmazza a szabályzatok elfogadásának, majd módosításának dátumait

Nyomtatványok, bizonylatok

  • A Debreceni Egyetem adminisztrációs és egyéb tevékenységéhez kapcsolódó nyomtatványok és bizonylatok gyűjteménye

Telefonkönyv

  • A Deberceni Egyetem alkalmazottjainak munkahelyi elérhetőségeit tartalmazó adatbázis strukturált megjelenítésére szolgáló alkalmazás

Frissítés dátuma: 2017.09.09.