Címlap

A Debreceni Egyetem döntéshozó testületei

 • Konzisztórium

  • A Debreceni Egyetem Konzisztóriuma a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 13./B. § szerint működő testület. Feladat- és hatásköre, fő működési elvei jogszabály által meghatározottak. A Konzisztórium működésének szabályaira az Nftv. és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának, illetve az annak keretei között saját maga által elfogadott Működési Rendje az irányadó.
 • Szenátus
  • A Szenátus az Egyetem legfelsőbb vezető testülete, mely döntést hoz, illetve a döntés végrehajtását ellenőrzi. A Szenátus munkáját meghatározott területeken bizottságok segítik.
 • Rektori Tanács
  • A Rektori Tanács (RT) a rektor mellett működő döntés-előkészítő, véleményező, illetve a rektor által megjelölt feladatokat ellátó testület. Feladata az Egyetem zavartalan működtetésével kapcsolatos döntések előkészítése.
 • Dékáni Kollégium
  • A Dékáni Kollégium az egyetemi döntések előkészítésében részt vevő testület, feladata az oktató-, nevelő- és kari kutatómunka koordinálása, a karok tevékenységének összehangolása.
 • Rektori vezetői értekezlet
  • Az Egyetem magasabb vezetőiből álló döntéshozó testület. A rektori vezetés tájékoztatására, feladatainak megvitatására, véleményének kialakítására szolgáló fórum a rektor, a kancellár, a rektorhelyettesek, az AKIT és KK főigazgatók, valamint az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet elnökének és a hallgatói önkormányzat elnökének részvételével.

Frissítés dátuma: 2017.09.19.