Címlap

Egyszeri alaptámogatás

Azok az elsőéves hallgatók, akik pályázatot nyújtanak be rendszeres szociális ösztöndíjra, szociális helyzetük alapján a rendszeres szociális ösztöndíj fejezetben felsorolt kiemelt csoportok valamelyikébe tartoznak (nagycsaládos, hátrányos helyzetű stb.), és elérik a bírálóbizottság által a rendszeres szociális ösztöndíjra való jogosultsághoz meghatározott minimális ponthatárt, tanulmányaik első félévében a kormányrendelet szerint jogosultak az egyszeri alaptámogatásra, melynek összege felsőoktatási szakképzés, alapképzés és osztatlan képzés esetén az éves hallgatói normatíva 50%-a (2016-ban 59.500 Ft), mesterképzés esetén az éves hallgatói normatíva 75%-a (2016-ban 89.250 Ft).

Frissítés dátuma: 2017.08.07.