Címlap

műtőssegéd

Érvényesség eddig: 
hétfő, október 23, 2017
Hirdető egység neve: 
DE KK Fogorvosi járó- és fekvőbeteg alap- és szakellátó Szolgálat

Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DE KK)

Fogorvosi járó- és fekvőbeteg alap- és szakellátó Szolgálat

 

műtőssegéd

 

munkakört hirdet.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

- határozatlan

 

Foglalkoztatás jellege:

- teljes munkaidő

 

Próbaidő tartama:

- 4 hónap

 

A munkavégzés helye:

DE KK Fogorvosi járó- és fekvőbeteg alap- és szakellátó Szolgálat, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Jogszabályban meghatározott és a műtőssegédi feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján, így különösen a Központi Sterilizáló, illetve Központi műtő műtőssegédi feladatainak ellátása.
A munkakörhöz kapcsolódó részletes feladatokat munkaköri leírás szabályozza.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. XXXIII. törvény és a kapcsolódó, egészségügyi ágazati jogszabályok, valamint a DE Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadóak.

 

A munkakör betöltésének feltételei:

  • műtőssegéd végzettség és
  • büntetlen előélet.

 

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

Egészségügyben szerzett gyakorlat, szakmai tapasztalat.

 

A benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatai,
  • érvényes működési nyilvántartási kártya másolata,
  • MESZK tagsági kártya másolata,
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  • külső jelentkező esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező megfelel a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. XXXIII. törvény 20. § (2), (2c), (2d) és (2e) bekezdéseiben foglaltaknak (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el).

 

A jelentkezések benyújtási határideje: 2017. október 23.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

 

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2017. október 26.

 

A jelentkezések benyújtásának módja:

    • postai úton a DE KK Fogorvosi járó- és fekvőbeteg alap- és szakellátó Szolgálat címére (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) kérjük eljuttatni. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: műtőssegéd.

 

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan információadásra feljogosított személy:

Csege Ibolya

intézetvezető asszisztens

+ 36 (52) 411-600/55685

 

 

Kategória: 
Pályázat nélkül betölthető
Város: 
Debrecen
Érvényes ettől: 
péntek, október 6, 2017