Címlap

Kiváló Dolgozó

Név Munkahely Év
2019    
Czumbil Krisztián, ügyvivő-szakértő Rektori-Kancellári Kabinet Rektori Hivatal 2019
Csire Imre, szakmai szolgáltató AKIT  Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet 2019
Dézsiné Sághi Katalin, ügyvivő-szakértő ÁOK  Idegennyelvi Központ 2019
Donka András, üvegtechnikus TTK  Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 2019
Farkas Miklós, ügyvivő-szakértő Kancellária Beruházási Osztály 2019
Feketéné Csák Róza, osztályvezető ápoló KK  Sürgősségi Klinika 2019
Gombos Antal, testnevelő tanár STKI  2019
Illésné Ökrös Gabriella, asszisztens KEK Főigazgatói Hivatal 2019
Dr. Jobbágyné Dr. Nagy Valéria, mb. osztályvezető főorvos KEK Neurológiai Osztály 2019
Karacsné Mulik Éva, ügyvivő-szakértő Kancellária Belső Ellenőrzési Önálló Osztály 2019
Kása Ernőné, ügyintéző IK Dékáni Hivatal 2019
Kiss Angéla, ügyintéző BTK  Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék 2019
Kocsárdi József, műszerész KK  Fogorvosi járó- és fekvőbeteg alap- és szakellátó szolgálat 2019
Komjáthi Barnáné, ügyintéző TTK  Matematikai Intézet 2019
Kovács Judit, fogászati asszisztens FOK Fogorvosi járó- és fekvőbeteg alap- és szakellátó szolgálat 2019
Kovács Zsuzsanna, ügyintéző Kancellária Üzemeltetési Osztály 2019
Kovácsné Puskás Anikó, laboratóriumi asszisztens ÁOK  Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 2019
Kriston-Magyar Boglárka, ügyvivő-szakértő Rektori-Kancellári Kabinet Rektori Hivatal 2019
Kuttor Márta, mesterpedagógus, vezető óvodapedagógus Gyakorló Óvoda  2019
Dr. Ladányi Gábor, mb. intézetvezető, főgyógyszerész KEK Intézeti Gyógyszertár 2019
Magyarits Miklós, testnevelő tanár STKI  2019
Mikula Zoltánné, asszisztens KK  Belgyógyászati Klinika C. épület 2019
Nagy Györgyné, mb. osztályvezető főnővér KEK Onkológiai-Onkoterápiás és Rehabilitációs Osztály 2019
Dr. Nagy Tibor, mb. osztályvezető főorvos KEK Fül-Orr-Gége, Fej- és Nyaksebészeti Osztály 2019
Nagy-Prógli Ibolya, mb. részlegvezető asszisztens KEK Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály 2019
Nyikos Ibolya, mb. részlegvezető asszisztens KEK Infekciókontroll Szolgálat 2019
Pancsira János, ügyvivő-szakértő GTK  Alkalmazott Informatika és Logisztika Intézet 2019
Pergéné Szabó Enikő Erzsébet, főigazgató-helyettes DEENK Főigazgatói Hivatal 2019
Péter Erzsébet, ügyintéző Kancellária Bérügyi- és Rendszerfejlesztési Osztály 2019
Pogány Emese Ildikó, központvezető HKSZK  Hallgatói Karrierközpont 2019
Polonkai Lajos, ügyvivő-szakértő MK Tanulmányi Osztály 2019
Porcellánné László Ibolya Mónika, asszisztens KK  Pathologia 2019
Serfőző Ilona, egészségügyi ügyvitelszervező KK  Idegsebészeti Klinika 2019
Simon Mihály, fizikus KK  Onkológiai Klinika, Sugárterápia Osztály 2019
Szabó Endréné, titkárnő ÁOK  Humángenetikai Tanszék 2019
Szabó Tibor, állatgondozó ÁOK  Sebészeti Műtéttani Tanszék 2019
Szalánszki Miklósné, segédápoló KK  Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 2019
Szilágyi Erika, szakasszisztens GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék 2019
Takácsné Cseh Judit, osztályvezető ápoló KK  Gyermekgyógyászati Klinika 2019
Tilki Ágnes, nyelvtanár EK EK Igazgatási Egység, Idegennyelvi Részleg 2019
Váradiné Cseh Irén, kisgyermeknevelő Bölcsőde  2019
Varga Éva, ügyintéző GYGYK Állományban a Kancellárián van, a munkavégzés helye a GYGYK 2019
Várhegyi László Tibor, ügyvivő-szakértő BTK  Dékáni Hivatal, Tanulmányi Osztály 2019
Vincze Zita, óvodapedagógus, óvodavezető helyettes Óvoda  2019
2018    
András Béláné, tanulmányi előadó EK 2018
Babka Barna, műszerész ÁOK Élettani Intézet 2018
Dr. Bágyi Péter Zsolt, osztályvezető főorvos KEK Központi Radiológiai Diagnosztika 2018
Berényi András, központvezető HKSZK Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ 2018
Bertalan Ibolya Kinga, ügyvivő-szakértő BTK Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztály 2018
Bíróné Barna Krisztina, asszisztens ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 2018
Bognár Adrien, ambulanciavezető asszisztens KK Pszichiátriai Klinika 2018
Dr. Bordán Éva, reumatológus szakorvos KEK Fürdőgyógyászati Osztály 2018
Bosnyák Imre, ügyintéző AKIT Karcagi Kutatóintézet 2018
Docsa Andrea, laboratóriumi analitikus ÁOK Orvosi Vegytani Intézet 2018
Dombi Mária, ügyvivő-szakértő, könyvtáros BTK Néprjazi Tanszék 2018
Fróna Judit, ügyvivő-szakértő GTK Dékáni Hivatal 2018
Grezsuné Kenyeres Ildikó Irén, műtős szakasszisztens KK Sebészeti Klinika 2018
Gulyáné Jósvai Ildikó, fogorvosi asszisztens KK Fogorvosi járó- és fekvőbeteg alap- és szakellátó Szolgálat 2018
Gunda Cintia Eszter, ügyvivő-szakértő RKK Nemzetközi Iroda 2018
Juhászné Misánszki Hajnalka, mb. osztályvezető ápoló KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika 2018
Dr. Kincses Zsolt, osztályvezető főorvos KEK Általános Sebészeti Osztály 2018
Kiss Jánosné, mb. osztályvezető főápoló KK Idegsebészeti Klinika 2018
Kiss Tamás, osztályvezető főápoló KEK Rehabilitációs Osztály 2018
Kovácsné Fazekas Mónika, intézményvezető-helyettes Gyakorló Óvoda 2018
László Anita, ügyvivő-szakértő RKK Rektori Hivatal 2018
Lengyel Adrienn, ügyvivő-szakértő Kancellária Jogi Igazgatóság 2018
Mendréné Sipos Erzsébet, csecsemő és gyermek ápoló KEK Fül-Orr-Gége, Fej- és Nyaksebészeti Osztály 2018
Miskolczi Margit Erzsébet, ügyvivő-szakértő TTK Hidrobiológiai Tanszék 2018
Nagy Éva, mb. főműtős szakasszisztens KK Urológiai Klinika 2018
Nagy István, tanszéki mérnök MK Mechatronikai Tanszék 2018
Nagy László, ügyintéző SAP Kompetencia Központ 2018
Nyitrai Nóra, informatikus DEENK 2018
Oravecz Attila, ügyintéző, folyóirat-szerkesztő NK Megelőző Orvostani Intézet 2018
Oroszné Milicz Zsuzsanna, főkönyvtáros DEENK 2018
Porcsin László Istvánné, ápoló KEK Felnőtt Pszichiátriai Osztály 2018
Rácz Mária, ápoló KK Tüdőgyógyászati Klinika 2018
Rákosi Emese, adminisztrátor DEENK 2018
Riczuné Szabó Erzsébet, bölcsődevezető  Bölcsőde 2018
Szamos Katalin, osztályvezető KEK Finanszírozási Osztály 2018
Szász Gizella, ügyintéző MÉK Agrokémiai és Talajtani Intézet 2018
Szimáné Szöllősi Mária, gazdasági igazgató Kancellária KK Gazdálkodási Igazgatóság 2018
Téglási Gáborné, dajka Óvoda 2018
Vágóné Toldi Hajnalka, laboratóriumi asszisztens ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 2018
Vanka Judit, vegyésztechnikus TTK Ásvány- és Földtani Tanszék 2018
Vatler Gabriella, ügyvivő-szakértő RKK Rektori Hivatal 2018
Vattai Györgyné, klinikai vezető ápoló KK Gyermekgyógyászati Klinika 2018
2017    
Bakóné Kósa Katalin, ügyintéző TTK Szilárdtest Fizikai Tanszék 2017
Balogh Éva Zsuzsanna, diplomás ápoló KK Sebészeti Klinika 2017
Buglyó Jánosné, mb. vezető asszisztens KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika 2017
Danyi Katalin, ügyvivő-szakértő RKK Nemzetközi Iroda 2017
Dombi Tiborné, óvodai dajka DE Óvodája 2017
Duczár Sándor, ügyintéző MK Tanulmányi Osztály 2017
Fülöpné Volf Judit, osztályvezető szülésznő KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 2017
Gödény Györgyné, műtősnő, mikrosebészeti asszisztens ÁOK Sebészeti Műtéttani Tanszék 2017
Gyáni Ágnes, osztályvezető ápoló KK Belgyógyászati Klinika B épület 2017
Hamvasné Homonnai Emese, osztályvezető Kancellária 2017
Hartman Zsolt János, laboratóriumi analitikus ÁOK Biokém. És Mol. Biológiai Int. 2017
Dr. Hoffmann Istvánné, ügyvivő-szakértő főkönyvtáros BTK Magyar Nyelvtudományi Intézet 2017
Izbéki Gabriella, ügyvivő-szakértő ZK Dékáni Hivatal 2017
Kertész Attila Tiborné, gazdasági ügyintéző HKSZK Veres Péter Kollégium 2017
Kissné Szabó Izabella, diplomás ápoló, gondnok KK Urológiai Klinika 2017
Kovács Ákos, ügyvivő-szakértő Kancellária 2017
Kovács Tibor, gyógytornász KK Belgyógyászati Klinika A épület 2017
Kovácsné Kiss Adrienn, ügyvivő-szakértő TTK Matematikai Intézet 2017
Dr. Lévai Antalné, óvodapedagógus Gyakorló Óvoda 2017
Lőrincz Tímea, ügyvivő-szakértő RKK Rektori Hivatal 2017
Mezőné Geronó Ágnes, ügyintéző Kancellária 2017
Nagy Miklós, ügyvivő szakértő EK Tanulmányi Adminisztrációs és Diáktanácsadó Iroda 2017
Patka Andrea, adminisztrátor, oktatási ügyintéző ÁOK Orvosi Vegytani Intézet 2017
Polónyiné Kerekes Margit, osztályvezető DEENK 2017
Pongrácz Anikó, oktatási főelőadó KK Gyermekgyógyászati Klinika 2017
Rusznyák Sándorné, titkárnő NK Családorvosi- és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék 2017
Simon Erzsébet, ügyintéző AKIT Karcagi Kutatóintézet 2017
Simon Tünde, koordinátor ÁOK Orvosi Képalkotó Intézet 2017
Somogyi Krisztina, ügyvivő-szakértő BTK Történelmi Intézet 2017
Dr. Szendrei Ákos, ügyvivő-szakértő Tudományos Igazgatóság 2017
Szilágyi Katalin, ügyintéző GTK Vidékfejlesztés, Turizmus- és Sportmenedzsment Intézet 2017
Szöllősi Lászlóné, orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus KK Laboratóriumi Medicina 2017
Tóth Gáborné, szakmai szolgáltató MÉK Agrárműszerközpont 2017
Törökné Fürj Márta, tanító Kossuth Lajos Gy. G. és Á. I. 2017
Trencsényi Katalin Zsuzsanna, könyvtáros DEENK 2017
2016
Antal Tamás, gazdasági előadó Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika 2016
Bak Judit, ügyvivő-szakértő Műszaki Kar, Gépészmérnöki Tanszék 2016
Baksa Szilvia, oktatási főelőadó, szociálpedagógus Klinikai Központ, Rehabilitáció és Fizikális Medicina Klinika 2016
Bata Róbert, tanulmányi ügyintéző Népegészségügyi Kar, Fizioterápiás Tanszék 2016
Bereczky Imre, gondnok Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Vegytani Intézet 2016
Borbás József, igazgató-helyettes HKSZK, Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság 2016
Dóka Edit, ügyvivő-szakértő Kancellária, Közbeszerzési Osztály 2016
Elek Tímea, ügyvivő-szakértő Kancellária, Jogi Osztály 2016
Gaál Sándorné, raktári csoportvezető DEENK, Olvasószolgálati Osztály 2016
Gargya Józsefné, ügyintéző vegyésztechnikus Természettudományi Kar, Szilárdtest Fizikai Tanszék 2016
Gellén Sándorné, intézményvezető DE Gyakorló Óvoda 2016
Gonda Lászlóné, titkárnő Klinikai Központ, Kardiológiai Klinika 2016
Győri Borbála, ügyvivő-szakértő Agrártudományi Központ, Szak- és Felnőttképzési Központ 2016
Hajduné Borsos Adrienne, ügyvivő-szakértő, tanulmányi osztályvezető Gazdaságtudományi Kar, Dékáni Hivatal 2016
Harasztosi Lajos, mérnöktanár Természettudományi Kar, Szilárdtest Fizikai Tanszék 2016
Horváthné Jurácsik Irén, tanulmányi főelőadó Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet 2016
Jámborné Haranghy Zsuzsanna Márta, ügyintéző DExam Vizsgaközpont 2016
Katonkáné Vincze Zsuzsa, pénzügyi főelőadó Kancellária, Pénzügyi Főosztály 2016
Kiss Györgyné, vezető aneszteziológiai szakasszisztens Klinikai Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 2016
Kiss Zsoltné, iskolatitkár DE Kosstuh Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája 2016
Kissné Sziráki Valéria, intézetvezető analitikus Klinikai Központ, Laboratóriumi Medicina 2016
Kovács Csilla, ápoló Klinikai Központ, Bőrgyógyászati Klinika 2016
Kovácsné Gyönyörű Irén, ügyvivő-szakértő Rektori-Kancellári Kabinet, Oktatási-Kutatási Humánpolitikai Osztály 2016
Kovácsné Péter Ilona, könyvtáros főmunkatárs Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet 2016
Monostori Ágnes, szakvizsgázott óvodapedagógus DE Óvodája 2016
Nagyné Tóth Erika, titkárnő Általános Orvostudományi Kar, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 2016
Orbán Anita Krisztina, szaktájékoztató, feldolgozó könyvtáros DEENK 2016
Papp Judit, klinikavezető asszisztens Klinikai Központ, Onkológiai Klinika 2016
Szabóné Asbolt Tünde, szakmai szolgáltató Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Növényvédelmi Intézet 2016
Szarvas Mariann, egészségügyi szakmenedzser Klinikai Központ, Belgyógyászati Klinika, B épület 2016
Toldiné Bélteki Andrea, mestertanár Egészségügyi Kar, Pályázati Részleg 2016
Tóth Andrea, klinikai vezető ápoló Klinikai Központ, Bőrgyógyászati Klinika 2016
Zabolai Csabáné, aneszteziológiai asszisztens Klinikai Központ, Sebészeti Klinika 2016
Zeke Klára, ügyvivő-szakértő Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet 2016
Zólyomi Ágnes, klinikai vezető ápoló Klinikai Központ, Neurológiai Klinika 2016
2015
Ványolos Erzsébet, vezető műtősnő Általános Orvostudományi Kar 2015
Kozmáné Markovics Erika, laboratóriumi asszisztens Általános Orvostudományi Kar 2015
Beke Lívia, laboratóriumi analitikus Általános Orvostudományi Kar 2015
Paluskáné Peterman Tünde, asszisztens Általános Orvostudományi Kar 2015
Köpösdi Judit, intézeti könyvtáros Bölcsészettudományi Kar 2015
Mezőné Fenyvesi Margarita, oktatásszervező Bölcsészettudományi Kar 2015
Szőllősi Mihály, gépkocsivezető Egészségtudományi Kar 2015
Kovács Szabolcs, ügyvivő-szakértő Gazdaságtudományi Kar 2015
Pákozdi Hajnalka, szakmai szolgáltató Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 2015
Farkas Lászlóné, ügyintéző Műszaki Kar 2015
Buzás Lajos, oktatási asszisztens Népegészségügyi Kar 2015
Nagyné Farkas Anita, tanügyigazgatási munkatárs Népegészségügyi Kar 2015
Kerekes Ildikó, tanulmányi osztályvezető Természettudományi és Technológiai Kar 2015
Kertészné Molnár Zsuzsa, ügyintéző Természettudományi és Technológiai Kar 2015
Pappné Czappán Marianna, szakreferens Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 2015
Szabó László, szakreferens Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 2015
Tóthné Silimon Anna, ügyintéző Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja 2015
Márföldiné Gyurján Zsuzsanna, szakmai szolgáltató Agrártudományi Központ 2015
Vatler Péter Sándorné, felnőtt szakápoló, szociális munkás Klinikai Központ 2015
Kévés Borbála, aneszteziológus szakasszisztens Klinikai Központ 2015
Stefán Ilona, vezető asszisztens Klinikai Központ 2015
Dobsi Katalin, asszisztens Klinikai Központ 2015
Vattai Éva Rita, klinikai vezető ápoló Klinikai Központ 2015
Ivánka Tibor, diplomás ápoló, kutatási koordinátor Klinikai Központ 2015
Nagy Zoltánné, osztályvezető ápoló Klinikai Központ 2015
Horváth Attiláné, műtősnő Klinikai Központ 2015
Németiné Vígvári Edit Emese, középiskolai tanár, vezetőtanár Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium 2015
Dr. Krakomperger Zsolt, középiskolai tanár Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium 2015
Lente Péterné, dajka DE Óvoda 2015
Dr. Kárpáti Tibor, főosztályvezető Kancellária 2015
Ecsedi Kornél, ügyvivő-szakértő Kancellária 2015
Konyhás Mihály, csoportvezető Kancellária 2015
Berna Gáborné, ügyvivő-szakértő Rektori Hivatal 2015
2014
Bátoriné Pataki Brigitta, hivatalsegéd Gyógyszerésztudományi Kar 2014
Bikádiné Kónya Andrea, ügyintéző Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Dékáni Hivatal 2014
Csege Ibolya, klinikai vezető ápoló Fogorvostudományi Kar 2014
Csománé Tóth Katalin, osztályvezető Természettudományi és Technológiai Kar, Dékáni Hivatal 2014
Dr. Németh Árpádné, laboratóriumi asszisztens Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Vegytani Intézet 2014
Dr. Rutkovszky Edéné, dékáni hivatalvezető Informatikai Kar, Dékáni Hivatal 2014
Dr. Szabó Andrea, jogász, oktatási referens Rektori Hivatal, Oktatási Igazgatóság 2014
Gyárfási István Ede, főmérnök Agrártudományi Központ, Karcagi Kutatóintézet 2014
Kovács Éva, titkárságvezető Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet 2014
Láda Tünde, könyvtárvezető Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Kari Könyvtára 2014
Lakatosné Szalóki Judit, szülésznő Általános Orvostudományi Kar, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 2014
Nagy-Belgyár Zsuzsa, osztályvezető Népegészségügyi Kar 2014
Patócs Eszter, könyvtáros Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet 2014
Pavlenka Krisztina, osztályvezető főnővér Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet, Kardiológiai Klinika 2014
Pesti Andrea, osztályvezető főnővér Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet 2014
Szabó-Kulcsár Kornélia, könyvtáros Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 2014
Szabó-Szentesi Nikolett Judit, titkárnő Általános Orvostudományi Kar, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 2014
Szemcsák Andrea, ápoló Általános Orvostudományi Kar, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 2014
Vámosi Katalin, oktatásszervező Egészségtudományi Kar 2014
Zemán Marianna, tanszéki adminisztrátor Közgazdaságtudományi Kar 2014
2013
Beke-Ivanics Anikó, osztályvezető ápoló Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet „B” épület 2013
Pöstényi Zsuzsanna, osztályvezető ápoló Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Reumatológiai Tanszék 2013
Vlajk Gáborné, vezető asszisztens Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet, Kardiológiai Klinika 2013
Jordán Julianna Eszter, gazdasági vezető Általános Orvostudományi Kar, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 2013
Veres Ágota, laboratóriumi analitikus Általános Orvostudományi Kar, Immunológiai Intézet 2013
Székely Levente, gazdasági ügyintéző Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet 2013
Haramura Gizella, vezető analitikus Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Klinikai Kutató Központ 2013
Karácsony Gyöngyi, könyvtár vezető Orvos- és Egészségtudományi Centrum Kenézy Élettudományi Könyvtár 2013
Újvári Tibor, kollégiumi nevelő tanár Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Egészségügyi Kar Kollégium 2013
Tabák Sándorné, fogászati asszisztens Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Fogorvostudományi Kar 2013
Horányiné Körei Mária, gyógyszerellátó szakasszisztens Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszertechnológiai Tanszék 2013
Koós Zoltánné, titkárnő Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet 2013
Bódi Lászlóné, leltárellenőr Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Gazdasági Igazgatóság, Leltárellenőrzési és Selejtezési Önálló Osztály 2013
Szendrei Endréné, ügyvivő-szakértő Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Növénytudományi Intézet 2013
Fróna Judit, ügyvivő-szakértő Agrártudományi Centrum, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 2013
Kotricz Károlyné, előadó Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet 2013
Tóth Imre, karbantartó Zeneművészeti Kar 2013
Lisztes-Berecz Helga Anikó, ügyvivő-szakértő Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja 2013
Aleva Tünde, tanár Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium 2013
Siposné Dr. Biró Noémi, jogi igazgató Rektori Hivatal, Humánpolitikai és Jogi Igazgatóság 2013
2012
Bereczki Zsuzsa, ápoló Általános Orvostudományi Kar, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 2012
Fábián Edit, osztályvezető-helyettese Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Oktatásszervezési Központ 2012
Görögh-Jóvér Anita, osztályvezető ápoló Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet, Kardiológiai Klinika 2012
Hrabovszky Andrea, titkárnő Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, I.sz. Belgyógyászati Klinika 2012
Kovács Izabella, titkárnő Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Gazdasági Igazgatóság 2012
Kovács Lászlóné, ügyvivő-szakértő Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Kutatóintézetek és Tangazdaság 2012
Kökényesi Zsuzsa, ügyvivő-szakértő Természettudományi és Technológiai Kar 2012
Majorik Tünde, ügyvivő-szakértő Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar 2012
Málnásné Horváth Gyöngyi, főkönyvtáros Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Agrártudományi Könyvtár 2012
Márton Ágnes, ügyvivő-szakértő, tanulmányi csoportvezető Informatikai Kar 2012
Molnár Zsoltné, vezető szülészeti és nőgyógyászati ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens Általános Orvostudományi Kar, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 2012
Pálócziné Horváth Enikő, tanszéki ügyintéző Népegészségügyi Kar, Fizioterápiás Tanszék 2012
Pappné Böszörményi Erika, ápoló Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Klinika 2012
Pongrácz Gáborné, munkaügyi osztályvezető Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Gazdasági Igazgatóság, Munkaügyi Osztály 2012
Rácz Istvánné, ápoló Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Reumatológiai Tanszék 2012
Suszterné Székelyhidi Jolán, ápoló Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Klinika 2012
Szotkóné Lemák Mária, titkársági előadó Gazdasági Főigazgatóság, Műszaki-fejlesztési Igazgatóság 2012
Tormáné Holló Anita, kereskedelmi előadó Gazdasági Igazgatóság, Kereskedelmi Főosztály 2012
Zákány Ferenc, gondnok Tudományegyetemi Karok, Kollégiumi Igazgatóság 2012
Salánki Mária, ügyintéző Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Szakszervezet 2012
2011
Horváthné Rácz Mónika, vegyésztechnikus Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 2011
Guthy Zsolt, számítástechnikai munkatárs Agrártudományi Centrum, Informatikai Csoport 2011
Szőke Béláné, óvodapedagógus Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Napközi Otthonos Óvoda 2011
Nagy Lászlóné, általános betegápoló Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, I.sz. Belgyógyászati Klinika 2011
Porkoláb Sándorné, asszisztens Általános Orvostudományi Kar, Urológiai Klinika 2011
Verteticsné Mészáros Piroska, mb. klinikai vezető ápoló Általános Orvostudományi Kar, Pszichiátriai Tanszék 2011
Pisák Istvánné, aneszteziológiai szakasszisztens Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti Intézet 2011
Nagy Cecilia Róza, laboratóriumi analitikus Általános Orvostudományi Kar, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 2011
Dr. Vighné Horváth Katalin, laboratóriumi asszisztens Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet 2011
Póka Györgyi, ápoló Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet II.sz. Belgyógyászati Klinika 2011
Tar Anna, vezető asszisztens Általános Orvostudományi Kar, Sugárterápia Tanszék 2011
Telki Lászlóné, tanügyigazgatási munkatárs Fogorvostudományi Kar 2011
Juhász Éva, osztályvezető Gazdasági Főigazgatóság, Leltárellenőrzési Önálló Osztály 2011
Bézi Andrea, laboratóriumi analitikus Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Klinikai Kutató Központ 2011
Veres Krisztina, Dékáni Hivatal vezetője Népegészségügyi Kar 2011
Balla Sára, vegyésztechnikus Természettudományi és Technológiai Kar 2011
Polgár Jánosné, ügyintéző Informatikai Kar 2011
Szabó Zsigmondné Galambos Emma, főmunkatárs Bölcsészettudományi Kar 2011
Veress Ilona, ügyvivő-szakértő Állam- és Jogtudományi Kar 2011
Szilágyi Péterné, könyvkötő mester, csoportvezető Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 2011
2010
Bálintné Mezei Ilona, tanszéki mérnök Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 2010
Tippai Alajos, műszaki szolgáltató Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Kutatóintézetek és Tangazdaság 2010
Szakácsi János, technikus Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, I. sz. Belgyógyászati Klinika 2010
Jakabné Pesti Andrea, osztályvezető ápoló Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, III. sz. Belgyógyászati Klinika 2010
Jónásné Juhász Irén, egészségügyi adminisztrátor Általános Orvostudományi Kar, Gyermekgyógyászati Intézet 2010
Sztáray Zsoltné, int. betegápoló szakápoló Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti Intézet 2010
Nagyné Szőke Erzsébet, klinikai vezető ápoló Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Klinika 2010
Gábor Györgyné, asszisztens Általános Orvostudományi Kar, Urológiai Klinika 2010
Kalina Edit, részlegvezető analitikus Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet 2010
Dr. Pályi Erika, ügyvivő-szakértő, központvezető Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Stratégiai Igazgatóság, Klinikai Med. Operatív Központ 2010
Tiba Gyuláné, csecsemő és gyermekgondozó Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Bölcsőde 2010
Menyhártné Somogyi Mária, gondnok Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Gazdasági Igazgatóság, Szolgáltatási Osztály 2010
Szombathyné Nagy Erika, fogászati asszisztens Fogorvostudományi Kar 2010
Kun Éva, tanulmányi munkatárs Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet 2010
Buczi Judit, ügyintéző Egészségügyi Kar, Gazdasági Egység 2010
Juhász Judit, csoportvezető Tudományegyetemi Karok 2010
Gálné Veresegyházi Anikó, könyvtáros tanár Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium 2010
Sajóvölgyi Béláné, főmunkatárs Bölcsészettudományi Kar 2010
Takácsné Aczél Ágnes, ügyintéző Természettudományi és Technológiai Kar 2010
Kiss Ferencné, munkaügyi és bérügyi főosztályvezető Gazdasági Főigazgatóság 2010
2009
Hetei Gáborné, költségvetési csoportvezető Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Gazdasági Igazgatóság 2009
Bartha István, tanszéki mérnök Műszaki Kar 2009
Feketéné Csák Róza, osztályvezető ápoló Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, I. sz. Belgyógyászati Klinika 2009
Tóth Edit, laboratóriumi asszisztens Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, II. sz. Belgyógyászati Klinika 2009
Galambos Ferencné, osztályvezető ápoló Általános Orvostudományi Kar, Gyermekgyógyászati Intézet 2009
Varga Lajosné, vezető adminisztrátor Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika 2009
Tolnai Gáborné, ápoló Általános Orvostudományi Kar, Pszichiátriai Tanszék 2009
Klach Ferencné, intenzív terápiás szakasszisztens Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti Intézet 2009
Pető Szilvia, laboratóriumi asszisztens Általános Orvostudományi Kar, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 2009
Dr. Balatoni Ildikó, ügyvivő-szakértő, központvezető, stratégiai igazgatóhelyettes Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Stratégiai Igazgatóság Minőségügyi Központ 2009
Mészáros Miklósné, pénzügyi főelőadó Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Gazdasági Igazgatóság 2009
Juhász Katalin, ügyvivő-szakértő, felelős Általános Orvostudományi Kar, Dékáni Hivatal 2009
Koszorús Zsuzsa, ügyintéző Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Tanszék 2009
Cseh Judit, pénzügyi munkatárs Népegészségügyi Kar, Népegészségügyi Iskola 2009
Gibárti Csabáné, könyvtárvezető Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 2009
Ádám Katalin, ügyvivő-szakértő Zeneművészeti Kar 2009
Karika Ágnes, ügyvivő-szakértő Tudományegyetemi Karok, Gazdasági Igazgatóság 2009
Fülöp Andrea, ügyintéző Rektori Hivatal 2009
2008
Kulcsár Dezsőné, nyelvtanár Mezőgazdaságtudományi Kar 2008
Tőzsérné Hosszú Erika, szakmai szolgáltató Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet 2008
Medvés Valéria, osztályvezető ápoló Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, I. sz. Belgyógyászati Klinika 2008
Dr. Fegyverneki Ferencné, aneszteziológiai szakasszisztens Általános Orvostudományi Kar, Gyermekgyógyászati Klinika 2008
Dr. Deákné Horváth Katalin, szakasszisztens Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Klinika 2008
Szabados Lászlóné, klinikai vezető ápoló Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Klinika 2008
Németh Lászlóné, aneszteziológiai szakasszisztens Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti Intézet 2008
Kardosné Fügedi Terézia, klinikai vezető ápoló Általános Orvostudományi Kar, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 2008
Fürtös Ibolya, laboratóriumi asszisztens Általános Orvostudományi Kar, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 2008
Mezősi Józsefné, intézeti informatikai központ vezetője Általános Orvostudományi Kar, Igazságügyi Orvostani Intézet 2008
Simonné Miszti Cecília, biológus Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Mikrobiológiai Intézet 2008
Dr. Mezey Gézáné, adminisztrátor Gyógyszerésztudományi Kar 2008
Katona Judit, gazdasági előadó Fogorvostudományi Kar 2008
Füleki Krisztina, titkárnő Népegészségügyi Kar, Családorvosi Tanszék 2008
Házi Margit, ügyintéző, irodavezető Minőségügyi Központ 2008
Meszner Miklós, gazdasági, műszaki munkatárs Centrum Gyógyszertár 2008
Dr. Varró Tiborné, könyvtáros Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 2008
Dr. Daróczyné Kotora Erzsébet, könyvtáros Természettudományi és Technológiai Kar – Informatikai Kar 2008
Gyulai Barnabásné, vegyésztechnikus Természettudományi és Technológiai Kar 2008
Dr. Kiss Jánosné, testnevelő tanár Sportigazgatóság 2008
2007
Gyöngy Imréné, ápoló Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet I. sz. Belgyógyászati Klinika 2007
Szegény Jánosné, klinikai vezető ápoló-helyettes Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Központ 2007
Máténé Prém Edit, osztályvezető ápoló Általános Orvostudományi Kar, Onkológiai Tanszék 2007
Dr. Csiszár Péterné, vezető asszisztens Általános Orvostudományi Kar, Szemklinika 2007
Bóné Ágnes, aneszteziológiai szakasszisztens Általános Orvostudományi Kar, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 2007
Bekéné Szilágyi Róza, osztályvezető ápoló Általános Orvostudományi Kar, Tüdőgyógyászati Klinika 2007
Orosz József, állatgondozó Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet 2007
Ferenczi László, boncmester Általános Orvostudományi Kar, Igazságügyi Orvostani Intézet 2007
Kosztolányi Katalin, laboratóriumi asszisztens Általános Orvostudományi Kar, Humángenetikai Intézet 2007
Sarudi Sára, részlegvezető analitikus Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Biokémiai és Molekuláris Pathológiai Intézet 2007
Niszné Kovács Éva, titkárnő, irodavezető Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Vegytani Intézet 2007
Balogh Pálma, osztályvezető-helyettes Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi Osztály 2007
Dremák Imréné, gondnok Általános Orvostudományi Kar, Elméleti Tömb 2007
Tóth Jánosné, kari, tanszéki titkárnő Fogorvostudományi Kar 2007
Rácz Andrea, előadó Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 2007
Tóthné Halmi Erzsébet, laboratóriumi csoportvezető, laboráns Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Karcagi Kutatóintézet 2007
Katona Judit, ügyintéző Bölcsészettudományi Kar 2007
Tótiné Dienes Veronika, ügyvivő-szakértő Természettudományi Kar 2007
Kovács Ferencné, irodavezető Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium 2007
Törös Attila, főosztályvezető Gazdasági Főigazgatóság, Fejlesztési Igazgatóság 2007
2006
Baginé Hunyadi Ágnes, osztályvezető Agrártudományi Centrum, Centrumelnöki Hivatal 2006
Széles Sándorné, tudományos ügyintéző Mezőgazdaságtudományi Kar 2006
Molnár Jánosné, raktáros Agrártudományi Centrum, Nyíregyházi Kutató Központ 2006
Lengyel Ibolya, osztályvezető ápoló Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, I. sz. Belgyógyászati Klinika 2006
Kovács Ferencné, vezető asszisztens Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, II. sz. Belgyógyászati Klinika 2006
Takács Gyöngyi, gazdasági ügyintéző Általános Orvostudományi Kar, Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika 2006
Ványi Józsefné, osztályvezető ápoló-helyettes Általános Orvostudományi Kar, Gyermekklinika 2006
Lovász Gyuláné, gondnok Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet 2006
Papp Györgyné, gazdasági főelőadó Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Klinika 2006
Andirkó Mónika, koordinátor Általános Orvostudományi Kar, Nukleáris Medicina Intézet 2006
Koppányiné Nemes Zsófia, egészségügyi menedzser Általános Orvostudományi Kar, Pszichiátriai Tanszék 2006
Kelemen Imréné, ápoló Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Sebészeti Klinika 2006
Sáriné Nagy Magdolna, titkárnő Általános Orvostudományi Kar, II. sz. Sebészeti Klinika 2006
Klánicza Sándorné, cytológiai asszisztens Általános Orvostudományi Kar, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 2006
Siteriné Kovács Erzsébet, gondnok Általános Orvostudományi Kar, Urológiai Klinika 2006
Bárány Sándorné, laboratóriumi asszisztens Általános Orvostudományi Kar, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 2006
Tálasné Őri Róza, laboratóriumi asszisztens Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet 2006
Farkas Ildikó, ügyintéző Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Centrumelnöki Hivatal 2006
Bobák Gáborné, foglalkozásegészségügyi szakápoló Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Foglalkozásegészségügyi Szolgálat 2006
Szegedi Albertné, óvodapedagógus Napközi Otthonos Óvoda 2006
Porcsin József, üzemmérnök, műszaki ellenőr Műszaki Osztály 2006
Katona Bálint, önálló mechanikus Közművelődésügyi Titkárság 2006
Pogány Gyuláné, gondnok Fogorvostudományi Kar 2006
Virág Tibor, főelőadó Egészségügyi Főiskolai Kar 2006
Papp Eleonóra, tanácsos, ügyintéző Bölcsészettudományi Kar 2006
Kósa Márk, számítástechnikai munkatárs Informatikai Kar 2006
Lévainé Fedics Zsuzsanna, titkárságvezető Tudományegyetemi Karok, Gazdasági Igazgatósága 2006
Bíró Istvánné, vegyésztechnikus Természettudományi Kar 2006
Szabados Sándorné, ügyintéző főmunkatárs Természettudományi Kar 2006
Takács Gyöngyi, osztályvezető Gazdasági Főigazgatóság, Bér- és Munkaügyi Főosztály 2006
2005
Balla Géza, nyelvtanár Agrárszaknyelv Oktatási Központ 2005
Csire Imre, technikus Agrártudományi Centrum, Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet 2005
Karányi Zsolt, biostatisztikus, informatikus Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, I. sz. Belgyógyászati Klinika 2005
Szabóné Törő Anna, klinikai vezető ápoló Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, III. sz. Belgyógyászati Klinika 2005
Baranya Zsoltné, tanszékvezető főnővér Általános Orvostudományi Kar, Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszék 2005
Tóth Jánosné, ápoló Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet 2005
Domján Péterné, klinikai vezető ápoló Általános Orvostudományi Kar, Onkológiai Tanszék 2005
Szarvas Irma, onkológiai szakápoló Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Sebészeti Klinika 2005
Nagy Zoltán, fotós Általános Orvostudományi Kar, Szemklinika 2005
Pálfiné Sámsoni Zsuzsanna, humángenetikai szakasszisztens Általános Orvostudományi Kar, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 2005
Dr. Fuxreiter Margit, osztályvezető Centrumelnöki Hivatal, Külső Kapcsolatok Osztálya 2005
Waschmann Istvánné, titkárnő Általános Orvostudományi Kar, Anatómiai, Szövet, és Fejlődéstani Intézet 2005
Dr. Gergely Pálné, laboratóriumi asszisztens Általános Orvostudományi Kar, Immunológiai Intézet 2005
Nemes Péterné, részlegvezető analitikus Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet 2005
Augusztin Zsuzsanna, könyvtáros Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet 2005
Illésné Horváth Katalin, mikrobiológiai szakasszisztens Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Mikrobiológiai Intézet 2005
Gresku Sándorné, takarítónő Általános Orvostudományi Kar, Elméleti Tömb, gondnokság 2005
Riczuné Szabó Erzsébet, csecsemő- és gyermekgondozónő Bölcsőde 2005
Balla Attila, üzemmérnök Gazdasági Igazgatóság, Műszaki és Üzemeltetési Osztály 2005
Lőw Gábor, főigazgatói hivatalvezető Egészségügyi Főiskolai Kar, Főigazgatói Hivatal 2005
Kovács István, gondnok Debreceni Egyetem Konzervatóriuma 2005
Gömöri Jánosné, gazdasági vezető Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola 2005
Matolcsy Zoltán, számítástechnikai munkatárs Informatikai Kar 2005
Rózsa Béla, vegyésztechnikus Természettudományi Kar 2005
Farkas Lászlóné, titkárnő Műszaki Főiskolai Kar 2005
Balogh Lórándné, osztályvezető Tudományegyetemi Karok, Gazdasági Igazgatóság 2005
Dr. Szeszák Ferencné, főkönyvtáros Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 2005
Haasené Tóth Ibolya, titkárságvezető Gazdasági Főigazgatóság 2005
2004
Gellén Gáborné, könyvtáros Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Kenézy Könyvtár 2004
Fróna Judit, előadó Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 2004
Kovács Erzsébet, asszisztens Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Karcagi Kutató Intézet 2004
Szatmári Ágnes, osztályvezető ápoló Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, II. sz. Belgyógyászati Klinika 2004
Farkas Sándorné, osztályvezető ápoló Általános Orvostudományi Kar, Bőrgyógyászati Klinika 2004
Tikász Istvánné, osztályvezető ápoló Általános Orvostudományi Kar, Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyakseb. Klinika 2004
Badar Csabáné, gyermek intenzív terápiás szakápoló Általános Orvostudományi Kar, Gyermekklinika 2004
Csatáry Csilla, titkárnő Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Klinika 2004
Vlajk Gáborné, vezető asszisztens Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet, Kardiológiai Klinika 2004
Kéki Sándorné, osztályvezető ápoló Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Sebészeti Klinika 2004
Pálfi Beáta, titkárnő Általános Orvostudományi Kar, Urológiai Klinika 2004
Klem Attiláné, laboratóriumi asszisztens Általános Orvostudományi Kar, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 2004
Kiss Gyula Lászlóné, gazdasági ügyintéző Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet 2004
Deák Gábor, boncmester Általános Orvostudományi Kar, Igazságügyi Orvostani Intézet 2004
Dr. Kiss Ákosné, asszisztens Általános Orvostudományi Kar, Humángenetikai Intézet 2004
Deli Jánosné, részlegvezető szakasszisztens Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet 2004
Hunyadi Kálmánné, asszisztens Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Vegytani Intézet 2004
Bányai Istvánné, csecsemő- és gyermek szakgondozó Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Bölcsőde 2004
Nagy Ferencné, óvodapedagógus Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Napközi Otthonos Óvoda 2004
Ősz Józsefné, ügyvivő szakértő, felnőttképzési programigazgató Egészségügyi Főiskolai Kar 2004
Kókóné Lukács Éva, tanszéki ügyintéző Tesnevelési és Sportközpont 2004
Kálmán Mariann, ügyvivő-szakértő Informatikai Intézet 2004
Pósánné Rácz Annamária, hivatalvezető Állam- és Jogtudományi Kar 2004
Takács Ibolya, intézeti könyvtáros Bölcsészettudományi Kar 2004
Szemere Bálintné, ügyviteli alkalmazott Természettudományi Kar 2004
Rőfi Mónika, titkárságvezető Rektori Hivatal 2004
Varga Zsolt, csoportvezető Rektori Hivatal 2004
Dr. Sárvári Géza, főosztályvezető Fejlesztési Főosztály 2004
Mezőné Geronó Ágnes, osztályvezető-helyettes Munka- és Bérügyi Főosztály 2004
Balogh József, üzemeltetési osztályvezető Tudományegyetemi Karok, Gazdasági Igazgatóság 2004
2003
Fábiánné Gelsi Eleonóra, osztályvezető-helyettes ápoló Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2003
Táboriné Varga Andrea, titkárnő Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2003
Orvos Gáborné, laboratóriumi asszisztens Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2003
Vass Erzsébet Erika, ambuláns ápoló Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2003
Bogdándyné Szilágyi Erzsébet, vezető asszisztens Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2003
Dézsi Renáta, diplomás ápoló Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2003
Janovics Ildikó, tanszéki vezető ápoló Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2003
Ványi Lajosné, ápoló Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2003
Benkő Ferencné, vezető asszisztens Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2003
Pitunyák Erzsébet, főműtősnő Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2003
Zsámboki Judit, osztályvezető szülésznő Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2003
Szöllősi Éva, gazdasági főelőadó Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2003
Szabó Endréné, titkárnő Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2003
Horváthné Jurácsik Irén, titkárságvezető Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2003
Somlyai Jánosné, vezető laboratóriumi asszisztens Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2003
Balás Katalin, közegészségügyi járványügyi felügyelő Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2003
Dr. Krénné Cserép Zsuzsanna, közművelődési főelőadó Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2003
Berecz János, gondnok Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2003
Csendó Lászlóné, laboráns Mezőgazdaságtudományi Kar 2003
Kalán Gyuláné, mezőgazdasági munkás Agrártudományi Centrum, Nyíregyházi Kutató Központ 2003
Magyar Lászlóné, vegyésztechnikus Természettudományi Kar 2003
Arany Lászlóné, vegyésztechnikus Természettudományi Kar 2003
Váradiné Varga Ágnes, előadó Bölcsészettudományi Kar 2003
Báthori Józsefné, portás Arany János Gyakorló Általános Iskola 2003
Dr. Bíróné Debreczeni Mária, csoportvezető, testnevelő tanár Műszaki Főiskolai Kar 2003
Dr. Koltay Klára, főigazgató-helyettes Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 2003
Ábrók Gabriella, főelőadó Gazdasági Főigazgatóság 2003
Ilyésné Takács Mária, óvodapedagógus Napközi Otthonos Óvoda 2003
Tivadar Lajosné, csoportvezető Humánpolitikai Főosztály 2003
Keléné Kállai Ildikó, előadó Gazdasági Főigazgatóság 2003
2002
Varga Antalné, nephrológiai osztály ápolónő Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2002
Gál Lászlóné, klinikai vezető ápoló Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2002
Paluskáné Peterman Tünde, klinikai elektrofiziologiai asszisztens Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2002
Póser Jánosné, vezető műtős szakasszisztens Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2002
Szarvasné Kecskés Magdolna, klinikai vezető ápoló Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2002
Dr. Jóna Istvánné, röntgenműtős szakasszisztens Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2002
Török Antalné, ápolónő Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2002
Dr. Aranyosi Jánosné, gyógytornász Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2002
Varga Jolán, laboratóriumi asszisztens Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2002
Balogh István, önálló mechanikus Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2002
Kardos Sándor, gazdasági főelőadó Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2002
Füleki Krisztina, titkárnő Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2002
Sánta István, ügyviteli alkalmazott Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2002
Marschalkó Gabriella, nyelvtanár Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2002
Sarkadi Istvánné, gondnok Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2002
Takács Éva, röntgen asszisztens Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2002
Szabó Sándorné, beszerzési csoportvezető Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2002
Répási Gáborné, főműtős szakasszisztens Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2002
Dr. Szentes Márta, osztályvezető Agrártudományi Centrum 2002
Ferenczi Lászlóné, ügyintéző Agrártudományi Centrum 2002
Balogh László, osztályvezető Természettudományi Kar 2002
Szabó Zsolt, mérnöktanár Természettudományi Kar 2002
Beregi Lászlóné, gazdasági ügyintéző Arany János Gyakorló Általános Iskola 2002
Kiss Erika, intézeti titkár Bölcsészettudományi Kar 2002
Dr. Újlaky Zoltánné, tanulmányi főelőadó Közgazdaságtudományi Kar 2002
Ádám Katalin, tanulmányi vezető Debreceni Egyetem Konzervatóriuma 2002
Barna Imréné, bölcsődevezető Bölcsőde 2002
Varga János, gépkocsivezető Gazdasági Főigazgatóság 2002
Harangi Lászlóné, belső ellenőr Belső Ellenőrzési Önálló Osztály 2002
Dr. Agócsné Ádám Vilma, osztályvezető Rektori Hivatal 2002

Frissítés dátuma: 2019.12.19.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.