Címlap

Rektori Elismerő Oklevél

Név Munkahely Év
2019    
Dr. Andrássy Gábor Tamás, tanársegéd ÁOK  Pszichiátriai Tanszék 2019
Dr. Árkosy Péter Ferenc, osztályvezető főorvos KEK Onkológiai-Onkoterápiás és Rehabilitációs Osztály 2019
Dr. Bak István, egyetemi docens GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék 2019
Bakné Borcsa Irén, ügyvivő-szakértő KK  Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika, Szívsebészet 2019
Bakos Imréné, ügyvivő-szakértő Kancellária Üzemeltetési Osztály 2019
Dr. Balkay László, tudományos főmunkatárs ÁOK  Orvosi Képalkotó Intézet, Nukleáris Medicina Nem Önálló Tanszék 2019
Balla Attila, ügyvivő-szakértő Kancellária Műszaki Osztály 2019
Dr. Balogh Péter, egyetemi tanár GTK Ágazati Gazdaságtan és Módszertani Intézet 2019
Bátfai Mária Erika, kiadóvezető DEENK Debreceni Egyetemi Kiadó 2019
Dr. Bényei Péter, egyetemi docens BTK  Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet 2019
Dr. Boczán Judit, adjunktus ÁOK  Neurológiai Tanszék 2019
Dr.  Bocsi Veronika, egyetemi docens GYGYK Társadalomtudományi Tanszék 2019
Borók Józsefné, szonográfus szakasszisztens KK  Neurológiai Klinika 2019
Czeglédi-Hamza Renáta, ügyvivő-szakértő, oktatásszervező BTK  Pszichológiai Intézet, Általános Pszichológiai nem önálló Tanszék 2019
Dr. Dombi Mihály, adjunktus GTK Közgazdaságtan Intézet 2019
Erdős Imréné, műszaki szolgáltató Kancellária Ügyféltámogatási Osztály 2019
Dr. Gaál János, osztályvezető főorvos KEK Reumatológiai Osztály 2019
Gulyás Csabáné, tanár KLGYGÁI Arany János tér 2019
Dr. Juhász Alpár Gábor, egyetemi adjunktus ÁOK  Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet 2019
Dr. Juhász Lajos, egyetemi docens MÉK  Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézet,Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék 2019
Dr. Kálai Sándor, egyetemi docens BTK  Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék 2019
Dr. Kárpáti István, tanszékvezető egyetemi docens NK Megelőző Orvostani Intézet 2019
Dr. Kerepeszki Róbert, egyetemi docens, intézetigazgató helyettes BTK  Történelmi Intézet 2019
Kodácz Lászlóné, onkológiai szakápoló KK  Sebészeti Klinika 2019
Kovács Endre György, szakmai szolgáltató, laboráns AKIT  Karcagi Kutatóintézet 2019
Dr. Kovács Ilona, mb. osztályvezető főorvos KEK Patológiai Osztály 2019
Dr. Kovács Szilvia, középiskolai tanár KLGYGÁI Csengő u. 2019
Dr. Kovácsné Dr. Szabó Éva Anna, mb. részlegvezető főorvos KEK Rehabilitációs Osztály 2019
Kulcsár Adrián, ügyvivő-szakértő Kancellária SAP Felhasználói Osztály 2019
Dr. Márton Ildikó Judit, egyetemi tanár, tanszékvezető FOK Konzerváló Fogászat nem önálló Tanszék 2019
Dr. Matesz Klára, egyetemi tanár FOK Fogorvosi Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani nem önálló Tanszék 2019
Dr. Mátyus János, egyetemi docens ÁOK  Belgyógyászati Intézet 2019
Dr. Mikóné Dr. Hamvas Márta, egyetemi docens TTK Biológiai és Ökológiai Intézet, Növénytani Tanszék  2019
Dr. Nagy Andrea, klinikai főorvos KK  Gyermekgyógyászati Klinika 2019
Dr. Papp Ildikó, adjunktus IK Komputergrafika és Képfeldolgozási Tanszék 2019
Dr. Pásztor Éva, radiológus szakorvos KK  Orvosi Képalkotó Klinika 2019
Dr. Peles Ferenc Árpád, adjunktus MÉK  Élelmiszertudományi Intézet 2019
Pellei Éva, mb. vezető asszisztens KEK Főigazgatóság 2019
Puskás Mária, ügyvivő szakértő, dékáni referens ÁJK ÁJK Dékáni Hivatal 2019
Dr. Rákóczi Ildikó, főiskolai docens EK Egészségtudományi Intézet, Védőnői Módszertani és Népegészségtani nem önálló Tanszék 2019
Dr. Rezes Szilárd Gyula, adjunktus ÁOK  Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Tanszék 2019
Dr. Szabó Andrea, ügyvivő-szakértő Oktatási Igazgatóság  2019
Dr. Szakály Zoltán, egyetemi tanár GTK Marketing és Kereskedelem Intézet 2019
Szántó-Kiss Lívia, ügyvivő-szakértő ÁOK  Dékáni Hivatal, Igazgatási Osztály 2019
Szentirmai Tamás DLA, tanszékvezető egyetemi docens MK Építészmérnöki Tanszék 2019
Dr. T. Kiss Judit, egyetemi docens MK Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék 2019
Dr. Tengely Szabolcs, egyetemi docens TTK  Matematikai Intézet 2019
Tóth Ágnes, ügyvivő-szakértő ÁOK  Orvosi Képalkotó Intézet Radiológiai Nem Önálló Tanszék 2019
Dr. Tóth Csaba Albert, adjunktus TTK  Földtudományi Intézet, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék  2019
Tóth Tibor, vegyésztechnikus TTK  Biológiai és Ökológiai Intézet, Ökológiai Tanszék  2019
Ujváriné Dr. Siket Adrienn, főiskolai docens EK Egészségtudományi Intézet, Ápolástudományi nem önálló Tanszék 2019
Vágvölgyiné Dr. Tóth Marietta, egyetemi docens TTK  Szerves Kémiai Tanszék  2019
Zákány Ferenc, kollégiumi ügyintéző HKSZK  Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság Weiner Leó Kollégium 2019
Zeke Klára, ügyvivő-szakértő BTK  Pszichológiai Intézet 2019
2018    
Baginé dr. Hunyadi Ágnes, ügyvivő-szakértő Tudományos Igazgatóság 2018
Balláné Dr. Kovács Andrea, egyetemi docens, intézetvezető MÉK Agrokémiai és Talajtani Intézet 2018
Dr. Bányai-Márton Gábor, egyetemi tanársegéd NK Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási Tanszék 2018
Borné Lampert Andrea, általános kancellárhelyettes Kancellária 2018
Dr. Budai István, egyetemi docens MK Ipari Folyamatmenedzsment Intézet Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék 2018
Dr. Bujalos István, habilitált egyetemi docens BTK Filozófia Intézet 2018
Dzsudzsák Erika, orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai asszisztens KK Laboratóriumi Medicina 2018
Dr. Egri Sándor, adjunktus TTK Kísérleti Fizikai Tanszék 2018
Dr. Engler Ágnes, habilitált egyetemi adjunktus BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet 2018
Dr. Fazekas Zsolt, adjunktus ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 2018
Dr. Fekete Klára Edit, adjunktus ÁOK Neurológiai Tanszék 2018
Dr. Fiatal Szilvia, egyetemi adjunktus NK Megelőző Orvostani Intézet 2018
Hanó Csaba, ügyvivő-szakértő, gazdasági vezető GYFK 2018
Dr. Horváth Andrea, habilitált egyetemi docens BTK Germanisztikai Intézet 2018
Dr. Horváth László, főiskolai docens EK 2018
Dr. Horváth Péter, adjunktus GTK Vidékfejlesztés, Turizmus- és Sportmenedzsment Intézet 2018
Jánossyné Nagy Jusztina, nyelvtanár ÁOK Idegennyelvi Központ 2018
Dr. Juhász Erika, főiskolai docens BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet 2018
Dr. Kánya Judit, mb. osztályvezető főorvos KEK Rehabilitációs Osztály 2018
Karcza Anikó, tanulmányi ügyintéző ÁOK Dékáni Hivatal, Tanulmányi Osztály 2018
Dr. Kiss Marietta, adjunktus GTK Marketing és Kereskedelem Intézet 2018
Dr. Kissné Ary Szilvia, vezető védőnő KEK Főigazgatóság 2018
Kissné Szabó Noémi, mb. közgazdasági igazgató Kancellária Közgazdasági Igazgatóság 2018
Dr. Kósa Márk, adjunktus IK Információ Technológia Tanszék 2018
Dr. Kovács István, adjunktus GTK Közgazdaságtan Intézet 2018
Dr. Kovács Istvánné, ügyvivő-szakértő, osztályvezető MÉK Dékáni Hivatal 2018
Dr. Kovács Tamás, klinikai szakorvos KK Gyermekgyógyászati Klinika 2018
Kovácsné Szabó Ágnes, könyvtáros DEENK 2018
Dr. Kovalecz Gabriella, adjunktus FOK Gyermekfogászati és Prevenciós nem önálló Tanszék 2018
Dr. Lakatos Ákos, egyetemi docens MK Gépész- és Járműmérnöki Intézet Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék 2018
Dr. Majoros László, egyetemi docens ÁOK Orvosi Mikrobiológiai Intézet 2018
Dr. Móré Elek Csaba, mb. osztályvezető főorvos KEK Felnőtt Pszichiátriai Osztály 2018
Nagy Gizella, tanító DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Arany János téri feledatellátási hely 2018
Dr. Novák Tibor József, egyetemi docens TTK Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék 2018
Dr. Pink István, adjunktus TTK Algebra és Számelmélet Tanszék 2018
Pless Attila, főiskolai docens, dékánhelyettes ZK Zongora Tanszék 2018
Polgár Jánosné, ügyvivő-szakértő IK Dékáni Hivatal 2018
Dr. Püski Levente, egyetemi tanár BTK Történelmi Intézet 2018
Révészné Dr. Tóth Réka, főiskolai docens ÁOK Orvosi Képalkotó Intézet 2018
Seres Judit, ápolási igazgató KEK Főigazgatóság 2018
Subicz István, középiskolai tanár Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája 2018
Sütő Ferenc Lajosné, ápoló KK Sebészeti Klinika 2018
Dr. Szabó Gergely, adjunktus TTK Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék 2018
Széllné Dr. Erdei Irén, szakorvos KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika 2018
Dr. Szentkereszty Zoltán , osztályvezető főorvos KEK Kp. Aneszt. és Intenzív Terápiás Osztály 2018
Szepesi Judit, ügyvivő-szakértő Táplálkozástudományi Intézet 2018
Terdikné Dr. Csávás Magdolna, adjunktus GYTK Gyógyszerészi Kémia Tanszék 2018
Dr. Tóth Tamás, adjunktus TTK Meteorológiai Tanszék 2018
Tóth Viktor Attiláné, diplomás ápoló KK Idegsebészeti Klinika 2018
Ulicsné Laczkó Erzsébet Gyöngyvér, ügyintéző HKSZK Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság 2018
Dr. Vitális Zsuzsanna Mária, adjunktus ÁOK Belgyógyászati Intézet 2018
Dr. Zákány Róza, egyetemi docens ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 2018
Zsidai Ibolya, műszaki szolgáltató AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet 2018
2017
 Aszalós Tiborné, ápoló KK Belgyógyászati Klinika, Reumatológia 2017
 Balogh Lászlóné dr. Bokor Zsuzsánna Katalin, ügyvivő-szakértő Tudományos Igazgatóság 2017
 Bujdosóné Dr. Dani Erzsébet, adjunktus IK Könyvtárinformatika nem önálló Tanszék 2017
 Grégász Miklós István, könyvtáros DEENK 2017
 Hajdú Csilla, ügyvivő-szakértő könyvtáros BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 2017
 Herendiné Dr. Kónya Eszter, egyetemi adjunktus TTK Matematikai Intézet 2017
 Kiss Ferencné, mb. HR igazgató Kancellária 2017
 Kovács Márta, közgazdasági igazgató Kancellária 2017
 Lakatos Szilvia, pénzügyi  koordinátor GYTK Biofarmácia Tanszék 2017
 Pótorné Csige Amália, aneszteziológiai szakasszisztens KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika 2017
 Sáriné dr. Gál Erzsébet, vezetőtanár Kossuth Lajos Gy. G. és Á. I. 2017
 Szabó Dénes, adjunktus ZK Szolfézs-Zeneelmélet, Karvezetés Tanszék 2017
 Szőllősi Anna, szakdolgozói felnőttképzési központ vezető KK Ápolási Igazgatóság 2017
 Tóthné Dr. Illyés Tünde Zita, egyetemi adjunktus TTK Szerves Kémiai Tanszék 2017
 Tőzsérné Gáll Ibolya, ETIK központvezető HKSZK 2017
 Vietórisz Aranka, ügyintéző AKIT DTTI 2017
2016
 Dr. Fodor Andrea, osztályvezető szakorvos Klinikai Központ 2016
 Almási Józsefné, intenzív betegellátó szakápoló Klinikai Központ 2016
 Dr. Baran Ágnes Éva, adjunktus Informatikai Kar 2016
 Dr. Berczi Csaba, adjunktus Általános Orvostudományi Kar 2016
 Dr. Boda Róbert, tanársegéd Fogorvostudományi Kar 2016
 Bodroginé Dr. Zichar Marianna, egyetemi docens Informatikai Kar 2016
 Dr. Czifra Imre, szakorvos Klinikai Központ 2016
 Dr. Csűrös Gabriella Klára, egyetemi adjunktus Állam- és Jogtudományi Kar 2016
 Dr. Dóczy-Bodnár Andrea, tudományos főmunkatárs Általános Orvostudományi Kar 2016
 Dr. Puhl Antal, egyetemi tanár Műszaki Kar 2016
 Dr. Erdey László, egyetemi docens, dékánhelyettes Gazdaságtudományi Kar 2016
 Dr. Fenyő Imre, egyetemi adjunktus Bölcsészettudományi Kar 2016
 Gergelyné Pénzes Anita, ügyintéző Tanárképzési Központ 2016
 Gombosné Németh Éva, vegyésztechnikus Természettudományi Kar 2016
 Gonda Györgyné, EEG szakasszisztens Klinikai Központ 2016
 Dr. Goretity József, egyetemi docens, intézetigazgató Bölcsészettudományi Kar 2016
 Gyulai Anikó, tanársegéd Egészségügyi Kar 2016
 Gyulai István, egyetemi tanársegéd Természettudományi Kar 2016
 Dr. Gyüre Péter, adjunktus Mezőgazdaság- , Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 2016
 Dr. Ilku Miklósné, tanító DE Kosstuh Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája 2016
 Kedvesné Dr. Herczeg Mária, egyetemi docens Zeneművészeti Kar 2016
 Dr. Kovács Sándor, adjunktus Gazdaságtudományi Kar 2016
 Kovácsné Hajzer Ibolya, intézményvezető Debreceni Egyetem Óvodája 2016
 Dr.Láczay Magdolna, főiskolai tanár Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 2016
 Ludman István, osztályvezető Klinikai Központ 2016
 Magera Tibor, ügyvivő-szakértő Agrártudományi Központ 2016
 Mándy Zsuzsanna, ügyvivő-szakértő Tudományos Igazgatóság 2016
 Dr. Molnár Ernő, adjunktus Természettudományi Kar 2016
 Dr. Murányi István, egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar 2016
 Nagyné Vaszily Mária, dékáni hivatalvezető Gyógyszerésztudományi Kar 2016
 Neiszné Kovács Éva, titkárságvezető Általános Orvostudományi Kar 2016
 Nemes Edit, egészségügyi ügyvitelszervező Klinikai Központ 2016
 Dr. Németh Lenke Mária, egyetemi adjunktus, intézetigazgató-helyettes Bölcsészettudományi Kar 2016
 Dr. Nyul Gábor , adjunktus Természettudományi Kar 2016
 Dr. Olvasztó Sándor, klinikai főorvos Klinikai Központ 2016
 Dr. Ordasi Péter, főiskolai tanár Zeneművészeti Kar 2016
 Ölvetiné Szabó Beáta, ügyvivő-szakértő Oktatási Igazgatóság 2016
 Pálné Dr. Juhász Edit, dékáni  hivatalvezető Állam- és Jogtudományi Kar 2016
 Dr. Pankotai László, történelem vezetőtanár DE Kosstuh Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája 2016
 Péterszegi Andrea, pénzügyi főelőadó Kancellária 2016
 Dr. Rácz Kálmán, szakorvos Klinikai Központ 2016
 Dr.Radics Zsolt, adjunktus Természettudományi Kar 2016
 Rusinné Dr. Fedor Anita, főiskolai docens Egészségügyi Kar 2016
 Siposné Dr. Biró Noémi , dékáni hivatalvezető Műszaki Kar 2016
 Szabóné Kerekes Anikó, ügyintéző Kancellária 2016
 Szabóné Rózsa Judit, ügyvivő-szakértő Rektori-Kancellári Kabinet 2016
 Dr. Szamosi Szilvia Katalin, adjunktus Általános Orvostudományi Kar 2016
 Dr. Szidor Judit, egyetemi tanársegéd Népegészségügyi Kar 2016
 Szulyákné Kovács Marianna, szakreferens DEENK 2016
 Dr.Takács Levente, adjunktus Bölcsészettudományi Kar 2016
 Takácsné Dr. Hájos Mária, egyetemi docens Mezőgazdaság- , Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 2016
 Varga Antal, boncmester Általános Orvostudományi Kar 2016
 Dr. Verébné Sipos Henrietta, ügyvivő-szakértő HKSZK 2016
 Vigh Ibolya Zsófia, tanító DE Kosstuh Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája 2016
2015
 Magyar Éva, ügyvivő-szakértő ÁJK 2015
 Veszprémi Anikó, ügyvivő-szakértő ÁJK 2015
 Lente Mónika, ügyintéző ÁOK 2015
 Török Éva Erika, gazdasági ügyintéző ÁOK 2015
  Dr. Csortos Csilla, egyetemi docens ÁOK 2015
 Dr. Márián Teréz, egyetemi docens ÁOK 2015
 Dr. Peitl Barna, egyetemi docens ÁOK 2015
 Nemes Péterné, részlegvezető analitikus ÁOK 2015
 Dr. Csépány Tünde Cecília, neurológus szakorvos, egyetemi docens ÁOK 2015
 Dr. András Csilla, adjunktus ÁOK 2015
 Dr. Csatár Péter habil., egyetemi docens BTK 2015
 Dr. Lévai Csaba habil., egyetemi docens BTK 2015
 Dr. Márton Sándor, adjunktus BTK 2015
 Dr. Puskás István, adjunktus BTK 2015
 Dr. Tóth Ágoston, adjunktus BTK 2015
 Dr. Fábián Gergely, főiskolai tanár EK 2015
 Dr. Kósa Zsigmond, főiskolai tanár EK 2015
 Dr. Bistey Tamás, adjunktus FOK 2015
 Dr. Pakurár Miklós, egyetemi docens GTK 2015
 Dr. Herdon Miklós, egyetemi docens GTK 2015
 Dr. Törő Emese, egyetemi docens GTK 2015
 Dr. Gortka-Rákó Erzsébet, főiskolai docens GYFK 2015
 Rőth Józsefné, vegyésztechnikus GYTK 2015
 Dr. Bérczes Tamás Márton, adjunktus IK 2015
 Dr. Herendi Tamás, adjunktus IK 2015
 Kiss Károlyné, ügyvivő-szakértő MÉK 2015
 Dr. Kövics György, egyetemi docens MÉK 2015
 Dr. Husi Géza, egyetemi docens MK 2015
 Halczman Attila, műszaki oktató MK 2015
 Dr. Cseri Julianna, főiskolai tanár NK 2015
 Dr. Kozma László, egyetemi docens TTK 2015
 Rimán Éva, technikus TTK 2015
 Szatmári Mihály, vegyésztechnikus TTK 2015
 Dr. Oláh László, adjunktus TTK 2015
 Szalmási József, technikus TTK 2015
 Dr. Tokos Zoltán, főiskolai tanár ZK 2015
 Fábryné Márkus Ágnes, tájékoztató könyvtáros DEENK 2015
 Fenyősné Bodnár Marianna, hivatalvezető HKSZK 2015
 Dr. Czimbalmos Róbert, tudományos munkatárs ATK 2015
 Kiss Gyuláné, csecsemő- és gyermekápoló, gyermekintenzív terápiás szakápoló KK 2015
 Linzenbold Anita, klinikai vezető ápoló KK 2015
 Németi-Vas Katalin, gondnok KK 2015
 Dr. Szűcs Gabriella, klinikai főorvos KK 2015
 Veres Tamás, osztályvezető-helyettes KK 2015
 Burai Éva, tanár KL Gyak. Ált. Isk. 2015
 Rácz Imre, tanár KL Gyak. Ált. Isk. 2015
 Kompárné Varga Katalin,  óvodapedagógus DE Gyak. Óvoda 2015
 Karika Ágnes, ügyvivő-szakértő Kancellária 2015
 Porcsin József, műszaki osztályvezetőhelyettes Kancellária 2015
2014
 Ágoston Tamás, igazgatóhelyettes, vezető tanár DE Kossuth Lajos Gyak. Ált. Isk. 2014
 Bakk Erzsébet, asszisztens ÁOK Anatómiai, Szövet és Fejlődéstani Intézet 2014
 Biró Piroska , tanársegéd IK Információ Technológiai Tanszék 2014
 Dr. Antal-Szalmás Péter, egyetemi docens ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet 2014
 Dr. Bálint Bálint László, adjunktus ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 2014
 Dr. Balogh Zoltán, egyetemi docens ÁOK Belgyógyászati Intézet  2014
 Dr. Bérczes Attila , egyetemi docens TTK Matematikai Intézet 2014
 Dr. Borsay Beáta Ágnes, szakorvos, igazságügyi orvosszakértő ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet 2014
 Dr. Erdős Melinda, egyetemi docens ÁOK Infektológiai és Gyermekimmunológiai T. 2014
 Dr. Horváth Ambrus, klinikai főorvos ÁOK Kardiológiai Intézet Szívsebészeti N. Ö. T. 2014
 Dr. Király Márta , főiskolai docens ZK 2014
 Dr. Kovács Magdolna, nyelvtanár Dexam Vizsgaközpont 2014
 Dr. Lampé István, klinikai főorvos Fogorvostudományi Kar 2014
 Dr. Mikita János, egyetemi docens ÁOK Belgyógyászati Intézet  2014
 Dr. Nemes Éva, egyetemi docens ÁOK Gyermekgyógyászati Intézet 2014
 Dr. Ormosné Kiss Katalin, osztályvezető szülésznő ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 2014
 Dr. Rébay Magdolna , hab. egyetemi adjunktus BTK Neveléstudományi Intézet 2014
 Dr. Rózsáné Dr. Balázs Erzsébet, egyetemi docens ÁOK Szemklinika 2014
 Dr. Semsei Imre, tudományos főmunkatárs Egészségügyi Kar 2014
 Dr. Sipos Péter, egyetemi docens MÉK Élelmiszertudományi Intézet 2014
 Dr. Tarnóczi Tibor, egyetemi docens GVK Számviteli és Pénzügyi Intézet 2014
 Fekete Tünde, tanügyigazgatási munkatárs Oktatásszervezési Központ 2014
 Kaszai Béláné, osztályvezető DEENK BTEK Gyűjteményépítési Osztály 2014
 Kerényi Szabolcs , informatikus EHIK 2014
 Pásztorné Tóth Enikő, laboratóriumi analitikus ÁOK Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai T. 2014
 Pocsainé Béres Edit, iskolatitkár DE Kossuth Lajos Gyak. Gimn. 2014
 Rubleczky Béla, vegyész ÁOK Nukleáris Medicina Intézet 2014
 Szemán Gáborné, igazgató Veres Péter Kollégium és Arany S. Diákapartman 2014
 Tankáné Farkas Andrea, laboratóriumi asszisztens ÁOK Orvosi Vegytani Intézet 2014
 Zsidai József , műszaki szolgáltató ATK NYKI 2014

Frissítés dátuma: 2019.12.19.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.