Címlap

műtőssegéd

Érvényesség eddig: 
szerda, november 27, 2019
Munkakör: 
műtőssegéd
Hirdető egység neve: 
Ortopédiai Klinika
Beosztás: 
műtőssegéd

Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DE KK)

Ortopédiai Klinika

 

műtőssegéd

 

 munkakört hirdet.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

- határozatlan

 

Foglalkoztatás jellege:

- teljes munkaidő

 

Próbaidő tartama:

- 4 hónap

 

A munkavégzés helye:

DE KK Ortopédiai Klinika, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

  

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A műtőssegédi kompetencia körbe tartozó munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján a DE KK Ortopédiai Klinika műtőiben, valamint ügyeleti-készenléti feladatellátás. A munkakörhöz kapcsolódó részletes feladatokat munkaköri leírás szabályozza.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a kapcsolódó egészségügyi ágazati jogszabályok, valamint a DE Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadóak.

 

A munkakör betöltésének feltételei:

 • alapfokú iskolai végzettség (8 osztály) vagy alapfokú iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítés,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; büntetőeljárás hatálya alatt egyes meghatározott cselekmények körében nem áll; foglalkozástól, illetve tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel).

 

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • műtőssegéd (-gipszmester) szakképesítés,
 • egészségügyben szerzett szakmai tapasztalat.

 

A benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes, részletes szakmai önéletrajz (elérhetőségi adatok megjelölésével),
 • iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatai,
 • szakképesítés megléte esetén MESZK tagsági kártya másolata és a működési nyilvántartási státusz érvényességét igazoló dokumentum másolata,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely alkalmas a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenségi, illetve jogviszony létesítést kizáró okok fenn nem állásának igazolására.

 

A jelentkezések benyújtási határideje: 2019. november 27.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 16. napjától tölthető be.

 

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2019. december 5.

 

A jelentkezések benyújtásának módja:

 •  
 • postai úton a DE KK Ortopédiai Klinika címére (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) kérjük eljuttatni. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „műtőssegéd”, valamint a szervezeti egység megnevezését: „DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT, ORTOPÉDIAI KLINIKA”,

vagy

 •  
 • elektronikus úton a e-mail címre, Pataki Éva klinikai vezető ápoló részére kérjük továbbítani. Kérjük, a levél tárgyában szíveskedjenek feltüntetni a munkakör megnevezését: „műtőssegéd”.

 

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan információadásra feljogosított személy:

Pataki Éva

klinikai vezető ápoló

 

 

Kategória: 
Belső álláshirdetések
Klinikai Központ hirdetései
Város: 
Debrecen
Érvényes ettől: 
kedd, november 12, 2019

Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.