Magyar Tudomány Ünnepe, 2016

Az országgyűlés a 2003. évi XCIII törvénnyel november 3-át – azt a napot, amelyen 1825-ben Széchenyi István birtokainak 1 évi jövedelmét Magyar Tudós Társaság alapításának céljára felajánlotta, és ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását – a Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánította.

A Magyar Tudomány Ünnepe 2016. évi rendezvénysorozata országosan november 3-30. között kerül megrendezésre.

A 2016. évi rendezvénysorozat mottója "Oknyomozó tudomány", amely arra utal, hogy a tudományos kutatások alapja a jelenségek okainak felderítése. Szemléletváltást hirdet emellett a tudományos kutatásokban: egyre több globális szintű tudományos kérdés merül fel (pl. a klímaváltozás, a népvándorlás ok-okozata stb.), amelyekre a különböző tudományterületek együttműködésével adható közös válasz, közös megoldás.

A Magyar Tudomány Ünnepe 2016. évi rendezvényei a kutatói tényfeltáró tevékenységek módszertanának ismertetésével hatékony segítséget kívánnak nyújtani a mindennapi döntéseket befolyásoló témák több irányú megközelítéséhez, és kiemelt figyelmet fordítanak többek között

  • a klímaváltozás globális méretű következményeire adható interdiszciplináris megoldási lehetőségekre,
  • az oktatás szakmódszertani és szaknyelvi kérdéseire,
  • a kétnyelvűség-többnyelvűség és az identitás kapcsolódására hazai és külhoni tekintetben,
  • a tudomány és a társadalom viszonyát befolyásoló tényezőkre,
  • a különböző tudományterületek széles körű együttműködésére.

A Debreceni Egyetem idén is számos rendezvénnyel csatlakozik az országos programsorozathoz. A rendezvények sorát hagyományosan a doktor- és díszdoktoravató ünnepség zárja november 26-án.

A programok – folyamatosan bővülő – listája és az egyes rendezvények részletes adatlapja alább érhető el:

2016. november 3.

2016. november 8.

2016. november 9.

2016. november 10.

2016. november 15.

2016. november 16.

2016. november 17.

Frissítés dátuma: 2017.10.13.