Címlap

igazgató

Érvényesség eddig: 
péntek, november 27, 2020
Munkakör: 
igazgató
Hirdető egység neve: 
DE KK Sebészeti Klinika
Beosztás: 
igazgató

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Elnöke

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a DE Klinikai Központ Sebészeti Klinikára

 

igazgató

 

beosztás ellátására.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.01.01-től 2025.12.31-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Klinika igazgatói feladatainak ellátása. A költségvetés keretein belül a Klinika személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, eredményes gazdálkodás. Munkáltatói jogkör gyakorlása a Klinika dolgozói felett. A Klinika szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása. A Klinikán munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló orvosok, szakdolgozók értékelése, továbbképzésének biztosítása és felügyelete. Kapcsolattartás és együttműködés hazai és külföldi intézményekkel, szakmai szervezetekkel. Mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabályok, valamint a DE Szervezeti és Működési Szabályzata hatáskörébe utal.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, általános orvosi diploma,
 • középfokú B2 szintű komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből,
 • tudományos fokozat,
 • habilitáció,
 • szakképesítés követelményrendszer szerint: sebészet szakvizsga,
 • önálló szakmai profil, végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat, mely magába foglalja a betegek kivizsgálását, kezelését és fekvő esetek teljes felelősségű önálló lezárását is,
 • magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven a szakorvosképzésben,
 • szakmájának mélyreható ismerete, emellett további szakmai specializáció,
 • megfelelő szakmai kapcsolatokkal rendelkezés,
 • tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • vezetői megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egyéb posztgraduális végzettség
 • felsőfokú angol nyelvvizsga
 • MTA doktora cím
 • magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven az orvosképzésben
 • alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Hitelesített másolat a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratokról, a Működési Nyilvántartási Igazolványról (kiállító az Állami Egészségügyi Ellátó Központ), az Orvosok Országos Nyilvántartási Igazolványáról, hivatalos igazolás a kamarai tagságról (beszerezhető a Magyar Orvosi Kamara területileg illetékes szervezetétől), valamint a habilitációs oklevélről
 • Belső pályázó esetén az eredeti okiratokat az Egészségügyi Jogi- és Humánpolitikai Irodának kell bemutatni, ahol azokat ellenőrzik és a másolatokon az eredetivel való megegyezést igazolják
 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Külső pályázónál 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az Egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)
 • Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, a Klinika vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseket
 • A pályázatot nyomtatott formában 1 példányban kérjük megküldeni
 • A pályázatot elektronikus formában e-mail-en és cd-n vagy dvd-n is kérjük benyújtani

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 27.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Elnöke címére történő megküldésével (4002 Debrecen, . Pf. 400 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKHRJ/1321/2020. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

és

 • Elektronikus úton az Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai Iroda részére a E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 

Kategória: 
Belső álláshirdetések
Klinikai Központ hirdetései
Város: 
Debrecen
Érvényes ettől: 
szerda, október 28, 2020

Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.