Címlap

dietetikus

Érvényesség eddig: 
csütörtök, november 28, 2019
Munkakör: 
dietetikus
Hirdető egység neve: 
DE KK Ápolási és Szakdolgozói Igazgatóság
Beosztás: 
dietetikus

Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DE KK) Ápolási és Szakdolgozói Igazgatóság

 

dietetikus

 

munkakör betöltésére pályázatot hirdet.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan

 

Foglalkoztatás jellege:

 • teljes munkaidő

 

Próbaidő tartama:

 • 4 hónap

 

A munkavégzés helye:

DE KK Ápolási és Szakdolgozói Igazgatóság, Dietetikai Szolgálat, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A dietetikus kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján, így különösen dietetikai tanácsadás, étlaptervezés, betegek étkeztetésével kapcsolatos adminisztráció, előállított ételek szakmai ellenőrzése a megadott szempontok szerint. A munkakörhöz kapcsolódó részletes feladatokat munkaköri leírás szabályozza.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi

 1. törvény, valamint a DE Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadóak.

 

A munkakör betöltésének feltételei:

  • Felsőfokú végzettség – főiskolai végzettség / ápolás és betegellátás alapszak (dietetikus BSc),

  • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; büntetőeljárás hatálya alatt egyes meghatározott cselekmények körében nem áll; foglalkozástól, illetve tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel).

 

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

  • legalább B2 szintű, komplex nyelvvizsga angol nyelvből,

  • felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

  • QB élelmezési rendszer ismerete.

 

Elvárt kompetenciák:

Jó kommunikációs képesség, rugalmasság, alkalmazkodó képesség, precizitás.

 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes, részletes szakmai önéletrajz (az elérhetőségek megjelölésével),

  • iskolai végzettséget, szakképesítést és nyelvtudást igazoló bizonyítványok másolatai,

  • érvényes működési kártya másolata,

  • MESZK tagsági kártya másolata,

  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely alkalmas a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenségi, illetve jogviszony létesítést kizáró okok fenn nem állásának igazolására,

  • minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása kapcsán fontosnak tart.

 

A jelentkezések benyújtási határideje: 2019. november 28.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör legkorábban 2019. december 16. napjától tölthető be.

 

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2019. december 6.

 

A jelentkezések benyújtásának módja:

   • postai úton a DE KK Ápolási és Szakdolgozói Igazgatóság címére (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) kérjük eljuttatni. Kérjük a borítékon feltüntetni a szervezeti egység megnevezését: „DE KK ÁPOLÁSI ÉS SZAKDOLGOZÓI IGAZGATÓSÁG, DIETETIKAI SZOLGÁLAT”, valamint a munkakör megnevezését: „dietetikus pályázat”,

vagy

   • elektronikus úton a e-mail címre, Szalayné Kónya Zsuzsanna, az Egyetemi Dietetikai Szolgálat mb. vezetőjének részére kérjük továbbítani. Kérjük, hogy a levél tárgyában szíveskedjenek feltüntetni a munkakör megnevezését: „dietetikus”.

 

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan információadásra feljogosított személy:

 

Szalayné Kónya Zsuzsanna

Egyetemi Dietetikai Szolgálat mb. vezető

06/30-289-1000

 

Sápiné Kapási Katalin

Egyetemi Dietetikai Szolgálat

adminisztrátor

03/52-255-283

 

 

Kategória: 
Belső álláshirdetések
Klinikai Központ hirdetései
Város: 
Debrecen
Érvényes ettől: 
szerda, november 13, 2019

Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.