Címlap

ápoló

Érvényesség eddig: 
kedd, április 7, 2020
Munkakör: 
ápoló
Hirdető egység neve: 
DE KK Sebészeti Klinika
Beosztás: 
ápoló

Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DE KK)

Sebészeti Klinika

 

2 fő ápoló

 

munkakört hirdet.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

- határozott, tartósan távollévő alkalmazott helyettesítésének (tartós távollétének) időtartamára, de legfeljebb 2021. január 31-ig.

 

Foglalkoztatás jellege:

- teljes munkaidő

 

Próbaidő tartama:

- 4 hónap

 

A munkavégzés helye:

DE KK Sebészeti Klinika, 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az ápolói feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján a Sebészeti Klinikán teljes, beosztás szerinti tizenkét órás napi munkaidőben. A munkakörhöz kapcsolódó részletes feladatokat munkaköri leírás szabályozza.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a kapcsolódó egészségügyi ágazati jogszabályok, valamint a DE Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadóak.

 

A munkakör betöltésének feltételei:

  • egészségügyi szakirányú szakképesítés,
  • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; büntetőeljárás hatálya alatt egyes meghatározott cselekmények körében nem áll; foglalkozástól, illetve tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel).

 

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

  • emelt szintű, egészségügyi szakirányú szakképesítés-ráépülés, vagy diplomás ápoló végzettség.[1]

 

A benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes, részletes szakmai önéletrajz (elérhetőségi adatok megjelölésével),
  • iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatai,
  • érvényes működési nyilvántartási kártya másolata,
  • MESZK tagsági kártya másolata,
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely alkalmas a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenségi, illetve jogviszony létesítést kizáró okok fenn nem állásának igazolására.

 

A jelentkezések benyújtási határideje: 2020. április 7.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. május 1. napjától tölthető be.

 

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2020. április 15.

 

A jelentkezések benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton a e-mail címre, Linzenbold Anita klinikai vezető ápoló részére kérjük továbbítani. Kérjük, a levél tárgyában szíveskedjenek feltüntetni a munkakör megnevezését: „ápoló álláshirdetés”, valamint a szervezeti egység megnevezését: „DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT, SEBÉSZETI KLINIKA”.

 

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan információadásra feljogosított személy:

Linzenbold Anita

klinikai vezető ápoló

+ 36 (52) 411-717 / 55784

 

[1] A munkakör megnevezése a képesítés függvényében változik.

 

 

Kategória: 
Belső álláshirdetések
Klinikai Központ hirdetései
Város: 
Debrecen
Érvényes ettől: 
hétfő, március 23, 2020

Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.