Címlap

ápoló

Érvényesség eddig: 
hétfő, november 2, 2020
Munkakör: 
ápoló
Hirdető egység neve: 
DE KK Sürgősségi Klinika
Beosztás: 
ápoló

Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DE KK)

Sürgősségi Klinika

 

ápoló

 

munkakört  hirdet.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

- határozott, tartósan távollévő alkalmazott helyettesítésének (tartós távollétének) időtartamára, de legfeljebb 2022. június 30-ig.

 

Foglalkoztatás jellege:

- teljes munkaidő

 

Próbaidő tartama:

- 4 hónap

 

A munkavégzés helye:

DE KK Sürgősségi Klinika, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A jogszabályokban meghatározott és az ápolói feladatellátás kompetenciakörébe tartozó munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek és a belső, intézményi előírások alapján, így különösen betegellátás, betegek ápolása, egészségügyi dokumentáció megfelelő rögzítése. A munkakörhöz kapcsolódó részletes feladatokat munkaköri leírás szabályozza.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a kapcsolódó, egészségügyi ágazati jogszabályok, valamint a DE Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadóak.

 

A munkakör betöltésének feltételei:

 • (gyakorló) ápoló szakképesítés(-ráépülés),
 • érettségi bizonyítvány,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; büntetőeljárás hatálya alatt egyes meghatározott cselekmények körében nem áll; foglalkozástól, illetve tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel).

 

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • sürgősségi szakápolói szakképesítés*,
 • orvos-informatikai rendszer(ek) alkalmazásában szerzett jártasság,
 • betegdokumentációs rendszer ismerete. 

 

Elvárt kompetenciák:

Jó kommunikációs képesség, rugalmasság, alkalmazkodó képesség, precizitás.

 

A benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz (elérhetőségi adatok megjelölésével),
 • iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatai,
 • érvényes működési nyilvántartási kártya másolata,
 • MESZK tagsági kártya másolata,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely alkalmas a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenségi, illetve jogviszony létesítést kizáró okok fenn nem állásának igazolására.

 

A jelentkezések benyújtási határideje: 2020. november 2.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. november 15. napjától tölthető be.

 

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2020. november 9.

 

A jelentkezések benyújtásának módja:                                          

  • postai úton a DE KK Sürgősségi Klinika címére (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) kérjük eljuttatni. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „ápoló álláshirdetés”, valamint a szervezeti egység megnevezését: „DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT, SÜRGŐSSÉGI KLINIKA”,

                                                                vagy

  • elektronikus úton a e-mail címre, Győrösi Ildikó klinikai vezető ápoló részére kérjük továbbítani. Kérjük, a levél tárgyában szíveskedjenek feltüntetni a munkakör megnevezését: „ápoló álláshirdetés”.

 

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan információadásra feljogosított személy:

Győrösi Ildikó

klinikai vezető ápoló

+ 36 (52) 411-600 / 50193 mellék

 

 

Kategória: 
Belső álláshirdetések
Klinikai Központ hirdetései
Város: 
Debrecen
Érvényes ettől: 
péntek, október 16, 2020

Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.