Címlap

Adatvédelmi tiszviselő

A 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. A GDPR 37. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy adatvédelmi tisztviselőt kell kijelölni.

  • A Debreceni Egyetem adatvédelmi tisztviselője: Dr. Fejesné Dr. Varga Zita
  • Elérhetősége:

A DE Adatvédelemmel kapcsolatos információi a Kancellária weboldalának Adatvédelem elnevezésű menüpontjábanban tartalmaz minden hasznos információt, melyet azonosítás után tudnak a felhasználók megtekinteni.

 

Frissítés dátuma: 2018.08.08.