Címlap

Adatvédelmi tiszviselő

A 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályaon kívül helyezéséről. A GDPR 37. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy adatvédelmi tisztviseltőt kell kijelölni.

A Debreceni Egyetem adatvédelmi tisztviselője: Dr. Fejesné Dr. Varga Zita
Elérhetősége:

Frissítés dátuma: 2018.06.07.