ügyvivő-szakértő (klinikai vizsgálati koordinátor)

Érvényesség eddig: 
Friday, February 15, 2019
Munkakör: 
ügyvivő-szakértő
Hirdető egység neve: 
DE Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központ
Beosztás: 
ügyvivő-szakértő

Debreceni Egyetem Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központ (GyFKK)

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

DE Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központ

 

ügyvivő-szakértő (klinikai vizsgálati koordinátor)

 

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.03.01.-2020.02.29. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Humán klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. A betegvizitek szervezési feladatainak lebonyolítása. A klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos kommunikációs feladatok ellátása, betegekkel való kapcsolattartás.A munkatársak támogatása a klinikai vizsgálatok hatékony lebonyolítása érdekében.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetemi végzettség ,
 • középfokú angol nyelvtudás írásban és szóban
 • MS Office készségszintű ismerete

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • biológus, vegyész, egészségügyi felsőfokú végzettség
 • egészségügyben, klinikai vizsgálatban szerzett tapasztalat
 • MedSol program ismerete

 

Elvárt kompetenciák:

 • kitűnő kommunikációs képesség,
 • kiváló szervezési képesség és problémamegoldás,
 • precíz adminisztrációs képesség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  
 • szakmai önéletrajz
 • a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen-nyelvtudást igazoló okiratok hiteles másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, valamint hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el);

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központ (GyFKK) címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/638/2019. , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő (klinikai vizsgálati koordinátor).

vagy

 Elektronikus úton Maroda László (irodavezető) részére az e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 26.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •  
 • Debreceni Egyetem honlapja - 2019. január 18.
 • Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2019. január 18.

 

 

Kategória: 
Belső álláshirdetések
Város: 
Debrecen
Érvényes ettől: 
Friday, January 18, 2019

Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered mandatory on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.

I have read, understand and agree to terms.